Duomenys sėkmingai išsiųsti.

Naujienų prenumerata el. paštu

 

Kokybės politika

Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojai yra tiek nedidelės įmonės, kuriose dirba keletas darbuotojų, tiek įmonės, kuriose dirba šimtai darbuotojų.

Per darbo metus sukaupta patirtis leidžia užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir našumą, bei imtis pačių sudėtingiausių užsakymų.

 

Bendrovės branduolį sudaro darbuotojai, dirbantys joje nuo įkūrimo dienos ir turintys didelę patirtį biuro aprūpinimo paslaugų teikimo srityje.


Nuolat bendraudami su įvairių įmonių personalu, gilindamiesi į jų kasdienius poreikius ir atitinkamai tobulindama savo sprendimus, bendrovė užsitarnavo daugelio Lietuvos įmonių pripažinimą ir pasitikėjimą. Jį stengiamės išlaikyti.

 

Siekdama teikti kokybiškas paslaugas, bendrovė sukūrė, nuolat tobulina ir įgyvendina kokybės vadybos sistemą, kurios pagrindą sudaro kokybės vadybos standarto ISO 9001 reikalavimai.

 

Kokybės vadybos sistema pagrįsta procesiniu požiūriu, orientuota į rezultatyvumo ir efektyvumo didininmą bei suintegruotų šalių poreikių tenkinimą.

                                                        

Visada laukiame pasiūlymų, pastabų, pageidavimų el. paštu kokybe@reavita.lt ar tel: (8 5) 231 6410 

 

Dirbdami Jums siekiame augti.